در ایجاد یک تصویر با کیفیت، نور مهم ترین عامل است، نور تنها چیزی است که دوربین احساس می کند. زاویه ای که نور به سوژه می تابد نیز تأثیر زیادی بر جلوه عکس می گذارد. پروسه نوردهی در دوربین های مداربسته را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.
دوربین دقیقاً مشابه آنچه که ما مشاهده می کنیم را نمی بیند. چشم نه تنها با نور محیط تطبیق می یابند، بلکه می تواند نواحی تاریک و روشن موجود در یک صحنه را با وضوح نبستاً مشابهی ببیند. یک دوربین نمی تواند چنین کاری انجام دهد. اگر منبع نور فقط بالا یا پشت دوربین باشد دید تک بعدی دوربین سوژه را به صورت تک بعدی نشان می دهد. بنابراین برای نشان دادن پستی و بلندی جسم زاویه تابش نور مهم می باشد و ترکیب نور و سایه می تواند حالت عکس را تغییر دهد.نوردهی در دوربین های مداربسته

معمول آن است که نور به اندازه ای باشد که هم روشنایی های عکس و هم سایه های آن از جزئیات برخوردار باشند. نه آنقدر زیاد که آنچه روشن است جزئیاتش معلوم نشود و نه آنقدر کم که آنچه در سایه قرار دارد یکپارچه سیاه به نظر آید.

عملیات نوردهی در واقع کنترل نوری است که داخل دوربین می شود. در دوربین های دیجیتال، نور پس از عبور از لنز به حسگر نور برخورد کرده و حسگر با انجام عملیاتی خاص، با توجه به نوع CCD یا COMS، عملیات تبدیل نور به توان الکتریکی را انجام می دهد. پس از پردازش تصویر در پردازشگر، تصویر جهت ضبط و پخش آماده می شود. عملیات تنظیم و کنترل نور ورودی به دوربین و هدایت آن به حسگر، تأثیر به سزایی در کیفیت تصویر خواهد داشت که نوردهی نامیده می شود.

موفقیت عملیات نوردهی در دوربین های مداربسته به تنظیم پارامترهای حساسیت حسگر، درجۀ دیافراگم و سرعت شاتر بستگی دارد. کلمه شاتر از نظر معنا به معنی مسدود کننده و کلمۀ دیافراگم به معنی میان پرده است. بسیاری می پندارند که شاتر و دیافراگم یکی هستند اما چنین نیست. در لنزهایی که در آن از فن آوری پیچیده ای استفاده شده است، گاهی دیافراگم در لابه لای عدسی ها قرار می گیرد، اما به طور کلی شاتر در درون دوربین و دیافراگم و عدسی ها در درون لنز قرار دارند.

در شکل زیر به خوبی عملیات نوردهی را شبیه سازی کرده است. در این شکل، پیچ شیر آب نقش شاتر دوربین را بازی می کند که باز شدن شیر و ورود آب به داخل سطل، معادل باز شدن دیافراگم لنز دوربین و ورود و انعکاس نور به داخل دوربین و برخورد آن به حسگر است. میزان باز شدن دیافراگم است که اجازۀ عبور نور (آب) بیش تر یا کم تر را می دهد. بزرگی یا کوچکی سطل زیر شیر، در نقش حساسیت حسگر دوربین است و مقدار آب جمع شده، در واقع بیانگر میزان نوردهی یا جمع آوری نور است.

نور دوربین های مداربسته

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!