مدل دوربین مدار بسته، فاصلۀ دوربین تا هدف، نوسانات نور محیط، نیاز به بزرگنمایی، هزینه لنز و غیره، می تواند در انتخاب یک لنز برای دوربین مدار بسته مؤثر باشد. تعیین لنز برابر با تعیین میدان دید است و این انتخاب یکی از حیاتی ترین انتخاب ها در طراحی سیستم های حفاظت تصویری است. با انتخاب یک لنز نزدیک بین یا زاویه باز می توان اشیا نزدیک به دوربین و با انتخاب یک لنز دوربین یا زاویۀ بسته، اشیای دورتر به دوربین را راحت تر دید.

هزینۀ لنزهایی که شماره یکسان ولی مارک های مختلفی دارند نیز بسیار متفاوت است و حتی ممکن است تا چهار برابر بیش تر باشد.

اگر نیاز به مشاهدۀ تصویر یک فضای کوچک، مانند یک اتاق ۱۵ تا ۲۰ متری باشد، بهتر است از لنز ۲/۸ میلی متر یا چهار استفاده شود، زیرا نیاز به عمق دید زیادی وجود ندارد و زاویۀ دید بالا در حدود ۱۰۰ درجه مهم است و اگر نیاز به تصویری در فاصلۀ ۶۰ متری دوربین باشد، بهتر است از لنز ۵-۵۰ یا ۶-۶۰ میلی متر استفاده نمود. یعنی هر چه شماره لنز بزرگتر باشد، فواصل دورتر را بهتر نمایش می دهد و از طرفی زاویۀ دید آن کم تر می شود و برعکس هر چه شماره لنز کوچک تر می شود، زاویۀ دید بیش تر و عمق دید کمتر خواهد شد.

اگر دوربین مدار بسته در محیط بیرونی نصب شود، با توجه به کم و زیاد شدن نور طبیعی در ساعات مختلف روز، باید از لنز با تنظیم دیافراگم خودکار استفاده نمود. این لنزها شدت نور ورودی دوربین را کنترل می کنند و اگر این دوربین در محیط داخلی با نور ثابت به کار گرفته شود، می توان از لنزهای معمولی که به صورت دستی تنظیم می شوند، استفاده کرد. چنانچه نیاز به بزرگنمایی تصویر باشد، باید از لنزهای موتور دار استفاده نمود، این لنزها می توانند تا ۱۵-۲۰ -۲۵-۳۰ برابر تصویر را بزرگ کنند، این بزرگنمایی به صورت دیجیتال نیست و در نتیجه از کیفیت تصویر کم نمی شود.

در لنزهای متغیر هر چه فاصلۀ کانونی لنز بالاتر رود تصویر بدست آمده با بزرگنمایی بیشتری خواهد بود و هر چه کم تر شود، عمق میدان دید کم تر خواهد شد.

وقتی از دوربین های با وضوح بالا استفاده می شود، باید لنزی بکار رود که قابلیت انعکاس تصاویر با کیفیت بالا را روی حسگر دوربین داشته باشد. در واقع تفاوت عمدۀ لنزهای معمولی که در سیستم های مدار بسته استفاده می شود با لنزهای مگاپیکسل در کیفیت شیشه به کار رفته است.

نتیجه:

انتخاب لنز مناسب مستلزم این است که محل مورد نظر برای نصب دوربین، شرایط نصب دوربین و مقدار زاویه و محدوده ای که لازم است توسط دوربین دیده شود مشخص شود. در انتخاب لنز مناسب برای دوربین رعایت نکات زیر می تواند مفید واقع شود:

  • استفاده از لنز های زاویه باز اگر چه زاویۀ دید بیش تری را می دهد اما سوژه های تحت نظارت کوچک تر از اندازۀ واقعی به دست می آیند.
  • لنز های استاندارد تصاویر بزرگ تری از موضوعات می دهند اما زاویۀ دید آنها کوچک تر است.
  • در اتاق های کوچک جهت کاهش نقاط کور دوربین بهتر است از لنزهای زاویه باز استفاده شود.
  • در صورت استفاده از لنزهای زاویه باز، در صورتی که نیاز باشد تا سوژه ها نیز با دقت بیشتری دیده شوند بهتر است که از دوربین های دیگر به صورت ترکیب با دوربین لنز زاویه باز استفاده شود

شرکت فنی مهندسی پیشگامان الکترونیک کویر یزد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!