خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسی پیشگامان الکترونیک کویر

  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های نظارت تصویری
  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های کنترل دسترسی Access control
  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های انتقال تصویر و دیتا
  • طراحی و ساخت دکل های خود ایستا و برج نور
  • طراحی و ساخت دکل های مخابراتی
  • طراحی، مشاوره و اجرای بستر شبکه های کامپیوتری
  • طراحی، مشاوره و اجرای شبکه های فیبرنوری
  • طراحی، مشاوره و اجرای شبکه های وایرلس
  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های کنترل تردد
  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم پارکینگ هوشمند