حذف Auto reboot دستگاه های داهوا

حذف  Auto reboot دستگاه های داهوا

ویژگی auto rebooting  یا راه اندازی مجدد در دستگاه های داهوا هر هفته یک بار روز سه شنبه و در ساعت ۲ اتفاق می افتد.

 

کمپانی داهوا ویژگی راه اندازی مجدد و خودکار (auto rebooting) را از روی دستگاه های ذخیره ساز خود حذف کرد.

داهوا و در این سالها محصولات  خود را طوری برنامه ریزی کرده بود که در تاریخ مشخصی از هفته راه اندازی مجدد شوند.

این ویژگی از مسیر  setup > auto maintain > auto reboot قابل تنظیم است، که در حالت عادی هر هفته روز سه شنبه در ساعت ۲:۰۰   انجام می گرفت.

حذف Auto reboot دستگاه های داهوا

کمپانی داهوا در فریم ورهای جدید خود این مورد را از حالت پیش فرض حذف کرده است، تا مشکل ضبط نشدن تصاویر در آن لحظه از ریبوت شدن، برطرف شود.

حذف Auto reboot دستگاه های داهوا

                                                                                            واحد آموزش شرکت مهندسی پیشگامان الکترونیک کویر


طراحی وب سایت: Mirdehghan